"Arany Középút" Egyesület
"Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamiféle öröme. Neveld rá szemed,hogy meglássa azt:"
(Wass Albert)

A projekt célja, tevékenységei:

  • a kidolgozott sztenderdnek megfelelően fejlődjenek a szervezet munkatársainak készségei; 
  • fejlődjön egyesületünk szervezeti kultúrája, átlátható, transzparens protokollok alapján biztosítsuk szolgáltatásunk minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek útját szervezetüknél; 
  • a projektben foglalkoztatott három munkaerő-piaci koordinátor készség-, és képességfejlesztésen fejlesztésen vesz részt, összesen 200 órában; 
  • kapacitás és potenciál-felmérés, valamint szervezeti-, és szolgáltatásfejlesztési terv készül a projekt során, mely szintén biztosítja az egyesületünk hatékonyabb, és magasabb szintű szolgáltatásnyújtását; 
  • minőségirányítási rendszer bevezetése, aminek keretében FAT intézményi akkreditációs tanúsítványt, illetve programakkreditációt szerzünk; 
  • a projekt során hat alkalommal kerül sor szakmai információs nap végrehajtására. 

Az Arany Középút Egyesület a TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0198 projektazonosítóval rendelkező, „Advanced Level – fejlesztés a munkaerő-piaci szolgáltatások terén” című projekt során a TÁMOP 2.6.1. sztenderdjei közül a Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás megnevezésű sztenderdet ülteti át saját szervezetének gyakorlatába. 

A szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a munkát keresők személyiségének fejlesztéséhez, a munkaerő-piaci integrációjuk elősegítéséhez.
A szolgáltatás célcsoportja az aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak). 
A szolgáltatás tartalma: a személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás a megfelelő életvezetéshez, tanuláshoz és munkavállaláshoz kapcsolódó – mentális, kommunikációs, társas, önértékeléssel összefüggő – képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az ügyfél a munkaerőpiacon elégedett, önmagát megfelelően képviselni tudó munkavállalóvá váljon. 

 A projekt megvalósítása során a hatékonyság növelése érdekében kapacitás és potenciál-felmérés zajlik, szervezet-, és szolgáltatásfejlesztési terv kerül kidolgozása és megvalósításra, valamint munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási (FAT intézményi akkreditáció) rendszer kerül bevezetésre. Más civil szervezetekkel valamint a versenyszférával való együttműködés erősítése a projekt egyik fontos eleme. A projekt során összesen hat alkalommal nyílik lehetőség a civil és versenyszféra találkozására, szakmai információs rendezvény keretében. Ezeken a rendezvényeken a különböző non és forprofit szervezetek képviselői előadó szakértők segítségével gondolkozhatnak az együttműködési lehetőségekről, és az aktuális, szervezeteket érintő problémákról.