"Arany Középút" Egyesület
"Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamiféle öröme.   Neveld rá szemed,hogy meglássa azt:"
(Wass Albert)
Kiket várunk?

Az ellátás elsődlegesen Debrecen város közigazgatási területére terjed ki:

 • 18. életévüket betöltött, otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható és az alábbi BNO kóddal rendelkeznek: BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99. 
 • Mentális nehézségekkel küszködők, nem diagnosztizált betegek, akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. 
 • Hozzátartozók, barátok, ismerősök, akik közreműködőként részt vesznek a segítő folyamatban, támogatják a gondozottat gyógyulásában, nem ellátottak, de a rehabilitációs folyamat fontos résztvevői. 

Általában mely problémák várnak megoldásra? 

 • hivatali ügyintézés, személyes okmányok beszerzése, pótlása 
 • állandó jövedelem hiánya, munkanélküliség 
 • hospitalizáció kialakulása 
 • kapcsolattartás hiánya a szakorvossal, rendszertelen gyógyszerszedés 
 • családi konfliktusok, problémák 
 • elszigetelődés, társas kapcsolatok és közösség hiánya 
 • kommunikációs készségek hiánya 
 • napi életvezetési hiányosságok, nehézségek 
 • pénzbeosztási problémák 
 • stressz csökkentő, feszültségoldó készségek fejlesztése 
 • szenvedélybetegség (elsősorban alkoholfüggősség, gyógyszerfüggőség) kialakulása 
 • lakhatási problémák, albérletkeresés 
 • párkapcsolati problémák 
 • szabadidő eltöltése 

Az ellátás igénylésének módja 

A pszichiátriai közösségi ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgálatnál az igénybejelentés személyesen, telefonon, levélben történhet (a szolgálat elérhetőségeinél). Ezt követően legkésőbb 10 munkanapon belül (amennyiben szükséges azonnal) a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetést követően személyesen keresi fel az ellátásra váró klienst. Az igénybejelentő ellátásáról szabad kapacitás esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik a szolgálat, egyéb esetekben várólistát vezet. A gondozásba vételről a közösségi koordinátor dönt személyes találkozást követően. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybevevő (illetve annak törvényes képviselője) megállapodást köt.

Hogyan biztosítjuk a folyamatos a kapcsolattartást? 

A gondozás során a szolgálat munkatársai otthonukban illetve lakókörnyezetükben személyesen keresik fel az ellátottakat, illetve a találkozások történhetnek a szolgálat Simonffy utcai telephelyén is. Az együttműködésre motiválás érdekében a személyes kapcsolaton kívül más kommunikációs csatornákat is felhasználnak (telefon, e-mail stb.). A szolgáltatás elérhetőségeiről a kapcsolatfelvételkor minden ellátott számára tájékoztatást nyújtunk. A szolgáltatást az igénybevevő szükségleteihez igazítva alakítja ki közösségi gondozó, illetve közösségi koordinátor. Az ellátás során törekszünk arra, hogy a klienssel való kapcsolattartás az együttműködő család életvitelét ne zavarja, hanem annak szerves részeként beépüljön és segítse azt. Éppen ezért a szakmai hatékonyság érdekében a terepmunkát végző munkatársak részére önálló és rugalmas munkaidőt biztosítunk. 

Munkatársaink Debrecenben 

Béresné Gergely Éva 
Munkaköre: közösségi koordinátor
Végzettsége: szociálpedagógus, közösségi koordinátor 

Tikász Gergely
Munkaköre: közösségi gondozó
Végzettsége: szociológus 

Czina Krisztina
Munkaköre: közösségi gondozó
Végzettsége: szociálpedagógus 

Dr.Samu Erzsébet
Munkaköre: orvos konzultáns
Végzettsége: pszichiáter 

Milyen eredményeket várunk az ellátásban részesülők állapotában? 

Reményeink szerint meglévő képességeik és készségeik kibontakoznak, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásához és problémáik megoldásához készségekre, jártasságra tesznek szert. Mindezek által reális esély mutatkozhat a munka világába való visszailleszkedésükre is.
Hatékony együttműködésünk során a visszaesések száma csökkenthető, a kliens állapota várhatóan stabil, kiszámíthatóbb lesz. A betegség lefolyása kevesebb problémát jelenthet az ellátott illetve környezete számára. 

Hol található a debreceni telephelyünk? 

A kliensek számára nyitva álló helyiség Debrecenben a Simonffy u. 52. szám alatt található. Jó elhelyezkedése lévén tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető, 150 méterre található a helyi DKV és a helyközi buszmegállók is.
Irodánk jól felszerelt, külön számítógép áll rendelkezésre a munkatársak és az ellátottak részére is, 2 db vezetékes telefon, mobiltelefon, fax, nyomtatók segítik a munkánkat. Belső kialakítása és bútorzata lévén alkalmas kis- és nagycsoportos foglalkozásokra, családi beszélgetésekre, orvosi konzultációkra. 

Ügyfélfogadási idő az ellátottak számára nyitva álló helyiségben (ügyeleti idő): 

Hétfő
09:00 - 12:00
Kedd
09:00 - 12:00
Szerda:
09:00 - 12:00
Csütörtök:
13:00 - 17:00
Péntek:
09:00 - 12:00

Munkanapokon, 24 órás telefonos ügyelet a 06/ 30-751 6538-as mobil telefonszámon. 

(Az ügyfélfogadási időtől a szolgálat munkatársai a kliens kérésére eltérhetnek, illetve ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban is lehetséges.) 

Panasz esetén kihez fordulhatnak? 

A fenntartóhoz (Szt.94/E.§ (14) alapján)
elnök: Barcsa Gabriella
Az ellátottjogi képviselőhöz: Fülöpné Mezei Anikó lev:
Debrecen, Postakert u.2. tel: 06-20/489 9546 
Cím: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 1027 Budapest,
Madách tér 3-4.

Lev: 4225 Debrecen Pf. 65.

Az 1993. évi III. tv. 94./E paragrafus (14) bekezdésének értelmében a szolgálatvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményeiről. Amennyiben a szolgálatvezető nem intézkedik határidőben, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.