"Arany Középút" Egyesület
"Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamiféle öröme. Neveld rá szemed,hogy meglássa azt:"
(Wass Albert)
Az Arany Középút Egyesület, mint Kedvezményezett az Európai Unió Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya együttes támogatásával az alábbi projekteket valósítja meg.


elnevezés: A Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése és minőségi fejlesztése

Azonosító:EFOP-1.3.7-17-2017-00221

Projekt megvalósítás kezdete: 2018.01.01.

Projekt megvalósítás befejezése: 2020.01.01.

Projekt támogatási összege: 50 000 000 Ft

Projekt támogatás mértéke: 100 %

Konzorciumi tagok:

  • Főkedvezményezett: Wáli István Református Cigány Szakkollégium (továbbiakban: WISZ) 33 428 529 Ft támogatási összeggel
  • Konzorciumi tag: Arany Középút Egyesület 16 571 471 Ft támogatási összeggel

A projekt rövid bemutatása: A WISZ 2011 óta működik a Magyarországi Református Egyház (MRE) fenntartásában, cigánymissziós stratégiájával összehangoltan. A tehetséggondozást, a keresztyén cigány értelmiség képzését szolgálja. Az Arany Középút Egyesület 2005-ban azért alakult, hogy a szociális téren hátrányt szenvedő csoportoknak ellátásokat biztosítson. A projektet a két szervezet konzorciuma, további megvalósítók bevonásával tervezi. Mindkét közösségnek jelentős tapasztalata van fejlesztések kidolgozásában és megvalósításában, oktatási és szociális területen. A WISZ proaktívan kívánja fejleszteni szolgáltatását, a Komp pedig szakmai, pályázati tapasztalataira építve biztosítja a projekt menedzsmentjét, szakmai vezetését. A Konzorcium céljait jól szolgálják a vállalt programok, melyek hatékony eszközei a hátrányos helyzetű és/vagy cigány tehetségek kibontakoztatásának. A WISZ által a 2014-2020-as időszakban megvalósításra kerülő, szinergiát mutató projekt az EFOP-3.4.1-15-2015-00004 jelű. Egyes működés jellegű tevékenységei azonosak, azonban ezeket elhatároljuk a Szakmai tervben .

A projekt közvetlen célcsoportját a WISZ tagjai, valamint a Debrecen, illetve elsődleges egyetemi felvételi környezetének középiskoláiban tanuló, magukat romának való, vagy hátrányos helyzetű középiskolások alkotják.

Célok: Személyiségfejlesztés, önismereti kompetenciák fejlesztése; Érzékenyítéssel kapcsolatos információs bázis növelése, érzékenyítő előadásokon való részvétel; A közéletben való részvétel támogatása, elősegítése, hátránykompenzáció megvalósítása. Indikátorok: A bevont célcsoport tagok száma 50 fő; A megvalósult csoportos programok száma: 10 db; A megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység: 1 db.

A célok illeszkednek a nemzeti stratégiákhoz és a közvetlen igényekhez, összhangban a Felhívással. A projekt révén a megvalósításra kerülő szolgáltatásfejlesztésen túl, rendszerfejlesztés valósul meg: Stratégiai tervezés, benne szolgáltatásfejlesztés; Szabályozások fejlesztése; Vezetési rendszer fejlesztése.

Rövid távú hatások: A célcsoport tagjai képesekké válnak az élethelyzetüknek megfelelő reakciókra, helyes döntésekre. Valódi lehetőségeket kapnak véleményük képviseletére, felkészülnek az aktív társadalmi szerepvállalásra.

Hosszú távú hatások: A résztvevőknek nő a társadalmi szerepvállalása, megerősödik önérzetük, kialakul a helyes viselkedés iránti igényük, segítve a társadalmi csoportok kölcsönös empátiáját, az esélyegyenlőséget.

A megvalósuló jó gyakorlatok alapját képzik a társadalmi szerepvállalásnak, az érdekérvényesítésnek, a társadalmi együttműködésnek, az integrációnak, és az egyházi szolidaritás, valamint a civilek megerősödésének. A közösségfejlesztés területén dolgozóknak pedig lehetőség nyílik a tapasztalatcserére.


A célok elérését szolgálják:

Az előítéletességgel szemben hat az érzékenyítés: Információs napok; Csoportok fogadása; Találkozás híres, értéktudatos roma szereplőkkel; Roma Kulturális és Ismeretterjesztő Komplex Módszertanú Társasjátékprojekt; kaméleon színház; Táncház; Iskolai agresszió kezelését segítő játékok.


A társadalmi együttélést javító programok: Közösségfejlesztés, közösségbe vonás, közösségben tartás; Közösségfejlesztő programok a bevontakkal közösen; Az egyetemi gyülekezet közösségébe történő fokozatos bekapcsolás felkínálása; Közösségi tér kialakítása, fejlesztése, működtetése; Közösségi rendezvények; Közösség fejlesztése; Hátránykompenzáció.

A célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességét fejlesztik: Életvezetési tanácsadás, esetmegbeszélés; A szakkollégium munkatársainak vezetett esetmegbeszélő csoport.

A szervezetfejlesztés a hatékony működésen keresztül fejti ki hatását: Közösségi tevékenységének fejlesztése; Szolgáltatásfejlesztés; Vezetésfejlesztés.

Céljaink mindegyikét érdemben szolgálják a fenti tevékenységek. Mindegyiküknél azonosítottuk azok célját, a kiírás szerinti célokra gyakorolt hatását, illetve megvalósításuk minden szükséges paraméterét.

Személyi feltételek: A projektmenedzsert, a pénzügyi vezetőt és a szakmai vezetőt az Arany Középút Egyesület biztosítja.

Támogatóink