"Arany Középút" Egyesület
"Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamiféle öröme. Neveld rá szemed,hogy meglássa azt:"
(Wass Albert)

A közösség elsődleges olyan emberi kapcsolatrendszert jelent, amelyben az emberek rendszeresen vagy gyakran érintkeznek egymással. A közösség a személyiség elsődleges élettere. Család, rokonság, szomszédság, munkahelyi viszonyok, helyi üzletek, piacok, vallási szervezetek, közigazgatási szervek, önkormányzatok, stb. alkotják a helyi közösséget. Tágabb értelemben közösségnek fogható fel minden olyan kapcsolati háló, amelyben az egyén önálló szereppel vesz részt, amely számára fontos, és amely valamilyen érték- és érdekközösségen alapul.
A közösségi ellátás a fent említett valamely közösségi kapcsolatra épülő-szociális alapszolgáltatások egyike, amely önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe az ellátást biztosító szolgálatoknál. Közösségi alapellátás keretében biztosítani kell az ellátás célcsoportja számára: a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatását igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és a mentális gondozást, a szolgáltatások igénybevételére ösztönzést, valamint megkereső programok szervezését az ellátásra szorulók érdekében.